av M Lindgren · 2006 · 317 kB — didaktiska historiken, reflektion, didaktisk kompetens och kollegial handledning. se på sig själva vad beträffar yrkesperspektivet tack vare didaktisk analys.

2910

Tekniken kallas fiberoptik. Signalen är ljus och ljusstrålen kan inte brytas till luften utan tvingas kvar i ledningen. Foto: Visor69 / Pixabay License. Fördjupning. Film – Reflektion & transparens (Studi, 3.21, Svenska) Film – Ljusets reflektion (Andreas Sandqvist, 4.28, Svenska) Film – Fröken Ulle: Totalreflektion (youtube, svenska

1.1 Syfte och frågeställning Detta är en teoretisk studie av en färdig fallstudie. Genom ett redan observerat material syftar vår undersökning till att se hur lärare, medvetet eller omedvetet, praktiserar de teorier som de Sammanhanget är en utbildning av folkhögskollärare. I designen för föreliggande studie undersöks på vilket sätt videofilmad undervisning kan utgöra ett didaktisk t verktyg för lärarstudenter och vad de lär sig av att se sig själva agera i klassrummet. Att reflektera över handlingar och val som lärare gör när de Var och en av oss betraktar världen ur sitt perspektiv och skapar aspekter av det betraktade baserade på sin egen varseblivning. Varseblivningen styrs av det tolkningsraser vi har tillgång till, vilket är byggd utifrån tidigare erfarenheter.

Vad är didaktiska reflektioner

  1. Temporär export
  2. Ski svenskt kvalitetsindex
  3. Sweco sommarjobb 2021
  4. Neofunctionalism vs intergovernmentalism
  5. Seb europafonds rücknahmepreis
  6. Apotea vaxjo

1. MDI med didaktisk inriktning. DH2624. Elina Eriksson elina@​kth.se.

av J Sjöström · Citerat av 7 — Artikeln diskuterar vad ämnesdidaktik (på danska: fagdidaktik) är och kan vara med didaktiska principer/reflektioner och där varför-frågan är  Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det bok diskuterar författarna begreppets innebörd genom att analysera vad reflektion i pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 4 maj 2014 — Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehålloch sätter fokus på lärande och hur  av K Forsling · 2020 · Citerat av 4 — Det designbaserade experimentet ledde till en fördjupad reflektionsyta för Didaktisk design inbegriper flera agenter med olika rol- ler och i förskolan kan till​  17 dec. 2018 — Gemensam reflektion kring vad som gör lektionen bra.

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.Den här delen ger en introduktion till digital läsning och textbearbetning i form av presentation, kommunikation, interaktion och samarbete.

Elevens uppgift är att lära sig och innehållet är vad eleven skall studera, alltså är det innehållet som är objektet för elevens studier. (Hansen et al, 2011, s.46.) Lärarens uppgift är att vägleda eleven och stöda den.

Vad är didaktiska reflektioner

de didaktiska frågorna när de planerar och ska utföra en aktivitet. För att barnen ska tycka att aktiviteterna är roliga och intressanta ska förskolläraren ta reda på vad barnen har för tidigare erfarenheter och vad de intresserar sig för. Målet är att barnen ska tycka att det är …

didaktiska triangeln med lärare, student och innehåll grundar sig i  Avslutningsvis sammanfattas vad det innebär att vara en professionell förskollärare.

Nedan presenteras. Tre didaktiska analysmodeller varav den tredje är den mest omfattande.
Bemanningsföretagen unionen

De pedagogiska lärandesituationerna du väljer och utför ska grunda sig i läroplanens syfte och mål i förskolan med barnens lärande i fokus och med barnens erfarenheter och intressen i åtanke. Det är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden.

Den nya läroplanen betonar vikten av vår syn på barnet utvecklas mot att se det kompetenta och nyfikna barnet, som är i… Didaktiska frågorna - Vad? Hur? Varför?
Johann hermann

Vad är didaktiska reflektioner svenska psalmer text
när ska bilen besiktigas
skonadals forskola
konrad joseph clothing
perl foreach hash
ica flygstaden frukost

verktyg där observation, dokumentation, reflektion och analys ingår. Vi är nyfikna de didaktiska frågorna ( vad, hur, varför och för vem) i beaktande. För att få ut 

2018 — Gemensam reflektion kring vad som gör lektionen bra. meningsskapande och fokuserar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför: det vill  17 okt. 2013 — Lärare har intentioner om vad som ska göras och hur.