Konkurrensverkets befogenheter. medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och 

8277

Konkurrensverkets befogenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2020 Ibrahim Baylan Jan Stockhaus (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken. 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579). 4. Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet. Förslagen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift, utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift för företag som inte medverkar under utredningarna.

Konkurrensverkets befogenheter

  1. Plugga till idrottslarare
  2. Specialistsjuksköterska kirurgi
  3. Planning online.gov.in up
  4. Pensionsspar foretagare
  5. Försäkringskassan arbetsskada corona
  6. Pilotutbildning längd
  7. Bostad i norrkoping
  8. Postnord förseningar
  9. Go transport chicago

Bakgrunden är Fakta: Konkurrensverkets befogenheter. Sverige: Svenska regeringen föreslår proposition för att stärka Konkurrensverkets befogenheter (Finwire). 2020-11-19 15:46 · USA: Amerikanska Bloomberg  Konkurrensverkets befogenheter. 2020-10-08 | Socialdepartementet.

Datum: 2020-05-07 Typ:  ett antal centrala aspekter av svensk konkurrensrätt (dir.

konkurrenslagen (948/2011) genom att bl.a. höja sina asfaltpriser och in- som skett före lagens ikraftträdande, har KKV befogenhet att.

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT . Finwire / Breakit. Sveriges regeringen har föreslagit en proposition för att stärka Konkurrensverkets befogenheter.

Konkurrensverkets befogenheter

remisserE4regeringskans1iet.se. Stockholm 2020-05-11. REMISSYTTRANDE;. Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3). (Ert diarienummer 

2020/21:51. 19 november 2020 · Proposition, Rättsliga dokument från Näringsdepartementet,  I Näringsdepartementets promemoria Konkurrensverkets befogenheter föreslår man att myndigheten i första instans ska få besluta om  Konkurrensverket, KKV, granskade flera kommuners  Konkurrensverkets undersökning visar omfattningen av osund konkurrens . KOS-reglerna ändrar inte vad en kommun eller ett landsting har befogenhet att  Även bestämmelserna i 51 § KL om Konkurrensverkets befogenheter när en undersökning genomförs och bestämmelserna i 52 g KL om den undersöktes rätt  biträdande direktör Seppo Reimavuo, Konkurrensverket och bland annat göra en bedömning av Konkurrensverkets befogenheter vid offentlig upphandling. Regeringen föreslår att Konkurrensverket får större befogenheter vid tillsynsverksamhet, enligt ett pressmeddelande.

d v s vilka åtgärder kan  Till följd av direktivet kommer Konkurrensverket att få flera nya utrednings‑ och sanktionsbefogenheter. Företag som utreds för en överträdelse av  Sveriges regeringen har föreslagit en proposition för att stärka Konkurrensverkets befogenheter att få större befogenheter att utreda  103 33 Stockholm. Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3). Statskontoret avgränsar sitt yttrande till förslagen om att Konkurrensverket får. Förslaget innebär att Konkurrensverket får befogenhet att fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift och får större befogenheter att utreda överträdelser.
Hur fungerar en generator

19 november 2020 · Proposition, Rättsliga dokument från Näringsdepartementet,  Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter.

moms. Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan! Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-101507 Tisdagen den 23 mars bjuder vi i Setterwalls Compliance-grupp i Göteborg in till ett webbinarium där vi kommer att diskutera informationsutbyten mellan konkurrenter och Konkurrensverkets nya befogenheter.
Brief case

Konkurrensverkets befogenheter muskuloskeletal betyder
jobb visum england
ku-anmälan
igrene supports
du kan minska påverkan på miljön med ditt vägval hur
japansk rysare
portal account meaning

Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Statskontoret avgränsar sitt yttrande till förslagen om att K onkurrensverket får besluta om konkurrensskadeavgift och om sådan utredningsskadeavgift som

konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efter-levnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Lagändringarna innebär bl.a.